Consell Intersectorial d'Empresaris 
Cercar Info
CIESC INFORMA
Informació


  30/05/2016
Indicadores adelantados de Precios de Consumo y de Precios de Consumo Armonizado Mayo 2016
INE, 30 maig 2016...


  30/05/2016
ENCUESTA DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO 2014 DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS
redotriuniversidades.net...

  06/05/2016
ANUNCI sobre l'extracte de la convocatòria 2016 per a la concessió de subvencions encaminades a la dinamització comercial de la ciutat de Sabadell en la modalitat de suport a l'associacionisme
BOPB, 6 maig 2016 ...


  28/04/2016
Encuesta de Población Activa (EPA). Primer trimestre de 2016
INE, 28 abril 2016...


  28/04/2016
Indicadores adelantados de Precios de Consumo y de Precios de Consumo Armonizado. Abril 2016
INE, 28 abril 2016 ...

  26/04/2016
Fiesta de la Primavera del Foro RRHH: la neurociencia del liderazgo
Dia 28 d’abril a Cosmocaixa (de 17.45h a 21:00h)...


  26/04/2016
“BECA Primera Exportación PYMES 2016”
fundacióngasnaturalfenosa.org - per a Pimes, autònoms i professionals independents de qualsevol sector...


  15/04/2016
Cifras PYME. Marzo 2016
Ministerio de Empleo y Seguridad Social...


  13/04/2016
Subvenciones a pymes que registren patentes
cincodias.com territorio pyme - Iván García Iglesias , 13 abril 2016 - diversos tipus de subvencions ...


  13/04/2016
Índice de Precios de Consumo (IPC). Base 2011 Marzo 2016
INE, 13 abril 2016...


  21/03/2016
Se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones para el fomento de la adquisición de vehículos eléctricos y de bajas emisiones destinados al servicio de taxi, a un uso comercial y a otros servicios, que operan en zonas de protección especial del amb
Publicat ipyme.org - 21 març 2016, S’annexa a la documentació la publicació al DOGC Núm. 7083 de 21 març de 2016. - inclou l’Àrea Metropolitana, Sabadell, etc ...


  04/03/2016
Orden de 4 de marzo de 2016 por la que se efectúa la convocatoria de concesión de apoyo financiero a la inversión industrial en el marco de la política pública de reindustrialización y fortalecimiento de la competitividad industrial en el año 2016..
S'adjunta document. Si necessiteu ampliar la informació podeu accedir també al portal del Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/503456)...


  26/08/2014
Ley 9/2014, de 31 de julio, de la seguridad industrial de los establecimientos, las instalaciones y los productos.
Ahir va sortir publicada la nova llei de seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes. Us la podeu descarregar del link adjunt. ...


  13/11/2012
RECOMANACIONS VAGA GENERAL 14 NOV 2012
Benvolguts, Com a continuació a la documentació facilitada el 5 de novembre de 2012 en relació a la Vaga General convocada per demà, adjunt podreu trobar la carta de recomanacions publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. ...

  05/11/2012
VAGA GENERAL 14 NOV 2012
CIESC, posa al abast de les empreses les següents informacions referents a la VAGA GENERAL convocada per el proper 14 nov 2012: - Nota de CEOE Y CEPIME sobre la convocatòria de vaga. - Carta oberta dels Sindicats UGT i CCOO - Recomanacions de CIES...

Pàgines:    |< <<   17  18  19  20  21  >|
Consell Intersectorial d’Empresaris - c. Sant Quirze, 30 - 08201 Sabadell - Oficines - c. Concepció, 40 - 08202 Sabadell - Tel. +34 937457812 - ciesc@ciesc.cat - www.ciesc.cat
Nota Legal - Mapa web - Política de cookies - Condicions d'ús - Política de privacitat xarxes socials